Äldre män med prostatacancer underbehandlas

Många män mellan 70 och 80 år med prostatacancer får inte tillräcklig behandling visar ny studie.


Äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlasEnligt nationella riktlinjerna ska alla män som har prostatacancer, av högrisktyp utan spridning, behandlas med operation eller strålbehandling.

Det är bara när mannen förväntas att dö av andra orsaker inom fem år som denna behandling inte sätts in. Då får mannen istället hormonbehandling som bromsar prostatacancer till dess att mannen dör av andra orsaker.

Men nu visar en ny studie att dessa riktlinjer inte följs då många annars friska män mellan 70-80 år inte får operation eller strålning. Något som skulle kunna bota deras prostatacancer och förlänga deras liv.

– Cancerbehandlande läkare underskattar ofta den kvarvarande livstiden för friska män i sjuttioårsåldern och tror därför att botande behandling inte behövs. De regionala cancercentrumen behöver agera för att förbättra vården av äldre män med prostatacancer av högrisktyp, kommenterar Ola Bratt, studiens ledare och docent i urologi vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Studien bygger på uppgifter från 19 000 män som behandlat för prostatacancer i Sverige mellan 2001-2012. Studien är publicerad på European Urology.