✕ Stäng

Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper föräldrar med posttraumatisk stress.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Glöm inte använda tandtråd – det kan skydda mot cancer

En nyligen publicerad studie från USA kopplar tandköttsinfektioner och -sjukdomar till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor.

Ny flexibel metod upptäcker cancern tidigt

Tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsprecision är målen för en ny metod som utvecklats av forskare på Sahlgrenska akademin.

Motion: Överlägsen vinnare mot utmattning vid cancer

Rapport I en artikel från tidskriften JAMA Oncology konstaterar forskare att motion är den absolut bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet, eller fatigue.

C-vitamin som cancerbehandling, hur fungerar det?

C-vitamin har spelat en något tveksam roll inom cancerforskning men forskare i USA menar nu att det dåliga ryktet är ett resultat av att C-vitamin använts på fel sätt.

Cancerpatienter får sällan behandling mot depression

Trots att depression är vanligt hos de som behandlas för cancer så får de flesta ingen behandling för det. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry som Läkartidningen tagit del av.

Hur du undviker den farliga akrylamiden

Akrylamid är ett ämne som kan vara cancerogent och som finns i många av våra dagliga livsmedel.

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Symptom och sjukdomstecken

Knöl, trötthet och viktnedgång kan avslöja cancern.

Cytostatika

Cytostatika, även kallat kemoterapi eller cellgifter, kan bota, lindra och förebygga återfall av cancer.

Behandlingar vid cancer

Behandlingarna ser olika ut beroende på cancerform.

Cancersjukdomar

Det finns över 200 cancersjukdomar som kan drabba oss människor.

Cancer och ärftlighet

Vissa cancerformer är ärftliga vilket kräver förebyggande åtgärder.