Lymfom – sjätte vanligaste cancerformen

Lymfom är ett samlingsnamn på alla cancersjukdomar som drabbar celler i lymfsystemet. Lymfsystemet är en del av immunförsvaret. Lymfom är den sjätte vanligaste cancerformen och 2000 personer drabbas varje år i Sverige.

FAKTA

Utredning av lymfom

Om du misstänker att du har lymfom ska du kontakta din vårdcentral. Du kommer då bli undersökt och ett cellprov tas från en lymfkörtel.

FAKTA

Behandling vid lymfom

Vilken typ av behandling man får beror på vilken typ av lymfom man har. Man kan behandla lymfom med cytostatika, antikroppar, strålning och stamcellstransplantation.

FAKTA

Prognos och överlevnad vid lymfom

Det finns olika typer av lymfom. Hur din prognos ser ut beror till stor del på vilken typ av lymfom du har drabbats av.

FAKTA

Stöd vid cancer

Att få ett cancerbesked väcker många frågor och man behöver stöd, både från närstående och från vården.