Olika typer av lungcancer

De olika typerna av lungcancer brukar delas in i två huvudgrupper: Småcellig lungcancer och icke småcellig lungcancer. Cancern kan också ha nått olika stadier.

Fakta

Fakta om lungcancer – rökning är främsta orsak

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen. Nio av tio som drabbas är rökare. Varje år drabbas 3 500 personer i Sverige.

Fakta

Hosta är det vanligaste symptomet på lungcancer

Symptomen kan vara all form av hosta så som torrhosta, slemhosta, blod i din hosta eller att din hosta ändrar karaktär. Men det finns även andra vanliga symptom.

Forskning

Antioxidanter kan förvärra lungcancer

Antioxidanter som ofta marknadsförs med att hjälpa kroppen att motverka cancer visas nu istället göra helt tvärtom. Detta enligt en studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Fakta

Låga halter av luftpartiklar kan orsaka lungcancer

Långvarig exponering av luftföroreningar ökar risken för lungcancer – även vid tillåtet låga halter.