Stora regionala skillnader efter en bröstcanceroperation

Det finns stora skillnader mellan länen i vad som kvinnor erbjuds efter en bröstcanceroperation. Istället för protes så är det möjligt att få en bröstrekonstruktion. Något som alla inte får information om.

Uppdaterad 21 september 2015 av Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media

Det är långt ifrån alla landsting som erbjuder sina patienter att behålla sitt bröst vid bröstcanceroperation. Vilket nu uppmärksammas efter en debattartikel i Dagens Medicin.

De tre debattörerna skriver bland annat att det finns orimliga orättvisor inom vården, och att alla borde ha rätt till en likvärdig sjukvård.

”Varje patient borde få veta vilka alternativ som finns, frågan om patienten vill att bröstet ska byggas upp igen bör tas upp antingen i samband med operation eller senare”, säger Jana de Boniface, en av författarna till SVT.

Bröstbevarande kirurgi är nämligen lika säkert som när man opererar bort hela bröstet, förutsatt att man även får strålbehandling. Dessutom har bröstbevarande kirurgi även positiva effekter på livskvaliteten.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion